1.Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

1. Renovarea energetica a cladirii Liceului Teoretic A.I. Cuza din orasul Corabia
-comunicat

2. Renovarea energetica a cladirii internatului si cantinei Liceului Teoretic A.I. Cuza din orasul Corabia
-comunicat

3. Actualizarea si transpunerea in format GIS a planului de mobilitate urbana durabila al orasului Corabia.
-comunicat

4. Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant din orasul Corabia.
-comunicat

2.Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)

1. Amenajare bază de agrement Faleza Dunării

2. Promovarea turistică a orașului Corabia
-descriere proiect

3. Rampa pentru lansarea la apă a ambarcațiunilor și drum de acces

4. Centrul multifuncțional pescăresc pentru educație, recreere și socializare
-descriere proiect

5. Corabia pe Dunăre

6. Adăpost pescăresc cu facilități de acostare

4.Programul Operațional Regional (POR)

Investiții integrate pentru creșterea mobilității în orașul Corabia

Proiecte viitoare

1. Realizarea/Modernizarea de infrastructuri pentru moduri de transport active

2. Amenajarea integrată a centrului orașului Corabia

3. Amenajarea curților interioare ale blocurilor

4. Eficientizarea energetică a clădirilor liceului tehnologic Danubius

5. Construcție grădinița

6. Restaurarea monumentului „Trecerea Dunării” din centrul orașului

7. Restaurarea monumentului Independenței din Siliștioara

8. Restaurarea termică a blocurilor

9. Renovarea energetică a clădirii primăriei orașului Corabia

5.Proiecte finanțate prin programe guvernamentale din bugetul de stat

1. Modernizarea, reabilitarea termică, reparații consolidare și extindere școală gimnazială Virgil Mazilescu cu clasele I-VIII, oraș Corabia, Județul Olt

2. Bloc P-12 locuințe sociale

3. Modernizare străzi etapa I în orașul Corabia, județul Olt

4. Creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Corabia, Județul Olt

5. Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea bazei sportive Progresul, Strada Elena Doamna, nr. 2 B, orașul Corabia, Jud. Olt

Sari la conținut