Programele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții

Nr. crt.
Denumirea programului, proiectului sau activității, după caz
Descrierea elementelor de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiurilor şi/sau tradiţiilor care se promovează/consolidează
Perioada în care se realizează
1.
Festivalul Național Corabia de Aur
Festivalul promovează identitatea culturală locală și națională în domeniul muzicii populare și ușoare.
Anual, în luna septembrie
2.
Activitatea de cercetare arheologică la situl istoric Cetatea Sucidava
Se promovează identitatea locală de natură istorică
Anual
3.
Activități culturale prilejuite de Ziua Națională a României
Se promovează identitatea de natură istorică
Anual, la 1 decembrie
4.
Festivalul Floare de Tei
Promovarea portului popular, a cântecelor și jocurilor populare
Anual
5.
Ziua independenței
Promovarea identității locale și naționale de natură istorică
Anual, 9 mai
Sari la conținut