Sistemul de învățământ de stat la nivel local este structurat în patru centre bugetare, cele de la nivel gimnazial având în subordine și alte structuri, dar fără personalitate juridică.
Rețeaua școlară de la nivelul orașului Corabia, județul Olt, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcționeze provizoriu, și numărul total al furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu.
Pe raza teritorială a orașului Corabia, județul Olt, își desfășoară activitatea un număr total de patru unități de învățământ de stat preuniversitar.
Orașul Corabia, județul Olt, susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”

Scurt istoric

La 17 octombrie 1919, Ministerul Instrucțiunii și Cultelor aprobă funcționarea unui gimnaziu în orașul Corabia în localul pus la dispoziție de domnul Teodor POPESCU, pe strada Cuza-Vodă nr. 69, în anul școlar 1919-1920 fiind înscriși 209 elevi.
În anul 1923, prin decret regal, gimnaziul capătă denumirea de Gimnaziul (liceul) – Ștefan POPESCU -, numele tatălui donatorului.
Sporirea populației școlare a făcut necesară mărirea spațiului de învățământ. În anul școlar 1924-1925 din inițiativa comitetului școlar și cu sprijinul material al locuitorilor s-a ridicat un local cu patru săli de clasă.
În anul 1935 se construiește aripa din dreapta a liceului. Prin această lucrare școala a dobândit încă doua săli de clasă, o sală de gimnastică, un laborator și un amfiteatru. Finalizarea construirii spațiului de învățământ s-a realizat prin efortul cetățenilor orașului, dar mai ales prin donațiile cetățenilor înstăriți.
În anul școlar 1935-1936, pentru prima dată, școala funcționează ca liceu teoretic complet (clasele I-VIII), iar în perioada 1935-1938 liceul a fost încadrat cu personal didactic calificat.
În anul școlar 1944-1945 liceul avea 9 clase și un număr de 394 de elevi.
În urma reformei învățământului din 1948 denumirea liceului se schimbă – Școala medie mixtă de 11 ani – care funcționează cu clasele I-XI până în 1954, iar în acest an, după modelul sovietic funcționează cu clasele I-X, iar din 1957 se revine la 11 clase. În anul 1955 ia ființă cursul seral.
În anul 1965 școala ia denumirea de Liceu de cultură generală cu durata de 12 ani. În februarie 1965 a fost dată în folosință actuala clădire a liceului cu 16 săli de clasă, 2 laboratoare și o bibliotecă.
În anul 1968-1969 liceul avea 23 de săli de clasă și un număr de 892 de elevi. În 1974 școala se transformă în Liceul de Chimie Industrială cu clase de chimie, mecanică și electrotehnică. În 1980 se construiește internatul și cantina liceului, care asigură condiții optime pentru 260 de elevi interni. După 1990 școala redevine Liceul Teoretic.
La 17 noiembrie 1998, s-a aprobat schimbarea denumirii Liceului Teoretic Corabia în Colegiul Național ,,Alexandru Ioan Cuza’’, începând cu semestrul al II – lea al anului școlar 1998/1999.

Liceul Tehnologic „Danubius”

Scurt istoric

În anul 1922 avea să se ridice o școală cu profil de specialitate, care, ulterior, avea să devină Liceul Industrial de Băieți.
În anul 1948, după prima reformă a învățământului, Ministerul Agriculturii preia baza materială a școlii și dă un nou profil, care avea sa devină, la 01.09.1949, Școala Profesională de Mecanică.
Datorită nevoilor stringente ale noii agriculturi, la 01.09.1953, școala va funcționa sub denumirea de Școala Profesională de Tractoriști.
Din anul 1955, pentru școală începe etapa a doua, funcționând sub numele de Școala Profesională de Mecanici Agricoli.
Denumirea și meseriile au fost schimbate de-a lungul anilor, după cum o cereau interesele locale și generale, până când, în anul 1990, școala capătă denumirea de Grupul Școlar Agricol Corabia.
Începând cu 01.09.2008, Grupul Școlar Agricol funcționează sub denumirea de Colegiul Tehnic ”Danubius” Corabia.

Lista școlilor

Școala Gimnazială „Celeiu”

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu”

Școala Postliceală Sanitară Cuza

Lista grădinițelor

Grădinița cu program normal numărul 2

Grădinița cu program normal numărul 3

Grădinița cu program normal numărul 4

Grădinița cu program normal „Celeiu"

Grădinița cu program normal „Tudor Vladimirescu”

template-gradinta

Grădinița cu program normal Vîrtopu

Grădinița cu program ,,Corabia Piticilor”

Grădinița cu program prelungit numărul 1

Grădinița cu program prelungit ,,Floare de Tei”

Sari la conținut