1.Serviciile de asistență socială

Se desfășoară prin intermediul Direcției de Asistență Socială, aflată în subordinea Consiliului Local Corabia.

2.Centrul Medico Social

Este unitate furnizoare de servicii sociale având o capacitate de 50 paturi, aflată în subordinea Consiliului Local Corabia.

Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru familiile și comunitățile aflate în dificultate.

1. În acest context, vă rog să ne spuneți cine pot fi beneficiarii eligibili ai acestor servicii sociale? Centrul Medico-Social Corabia acordă servicii de îngrijire, servicii medicale și sociale pentru beneficiarii cu titlu permanent sau temporar, cu găzduire în funcție de reglementările în vigoare. Beneficiarii serviciilor acordate sunt persoane adulte și vârstnice cu afecțiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire și tratament și care din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și componente pentru integrare socială.

2. Care este rolul administrației publice locale în asigurarea și sprijinirea acestor servicii sociale ? Bugetul de venituri și cheltuieli este aprobat de Consiliul Local Corabia. Cheltuielile curente și de capital se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate din bugetul local. Subvențiile de la bugetul local sunt acordate pentru asigurarea serviciilor sociale, pentru cheltuieli de întreținere și gospodărire, reparații, consolidări și dotări.

3. Vorbiți-ne despre principiile care stau la baza serviciilor sociale și modul cum sunt ele implementate în cadrul acestui centru de asistență medico-social Principiile care stau la baza serviciilor sociale sunt: respectarea demnității umane, promovarea autonomiei personale, promovarea împlinirii personale, parteneriatul, confidențialitatea, abordarea multidisciplinară, egalitatea de șanse și nondiscriminarea.

4. Ce înseamnă acest centru pentru dumneavoastră, pornind de la numărul de paturi, asistați, subvenții și tot ceea ce înseamnă în linii mari acest centru ? Acest centru, după cum am spus anterior, are ca unul din obiectivele activității privind serviciile care se acordă, evoluția benefică a stării de sănătate a pacientului, recuperarea și reintegrarea acestuia în familie și societate, fapt care s-a concretizat și la noi în câteva cazuri. În ceea ce privește capacitatea acestui centru privind numărul de paturi (40) acesta nu face față numărului de solicitări.

5. Nu puteam încheia fără să vă întreb ,dincolo de standardele de calitate, despre climatul afectiv din interiorul acestui centru în relații cu pacienții. Personalul medico-sanitar și auxiliar al centrului se află în relații de respect reciproc, beneficiarii fiind informați asupra serviciilor acordate precum și asupra drepturilor și obligațiilor specificate în Regulamentul de Ordine Interioară al centrului. Climatul afectiv din centru este întărit și prin vizitele efectuate de membrii instituțiilor cu care centrul are încheiate contracte de parteneriat, cu ocazia unor sărbători legale sau religioase (Crăciun, Paște, 1 și 8 Martie, zile de naștere) materializate prin diferite daruri, programe artistice prin care am căutat să aducem puțină lumină în viețile pacienților, zâmbet pe fețele acestora, să se bucure de viață și de lucrurile simple, să le îndulcim sărbătorile și să-i asigurăm de căldură sufletească de care sunt înconjurați zi de zi.

3.Complex servicii persoane adulte Corabia

Are în componență următoarele:

  • Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu;
  • Centrul de îngrijire și asistență.

Vezi aici serviciile complexului

4.Complex servicii „Sfânta Elena” Corabia

5.Căsuțe de tip familial „Sfânta Elena” Corabia

Scopul serviciului social „Casele de tip familial „Sf. Elena” Corabia” este de a asigura copiilor/tinerilor cu măsură de protecție specială servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia, constând în:
1. cazare pe perioada prevăzută în măsură de protecție ;
2. îngrijire personală ;
3. educare ;
4. dezvoltarea abilității de viață independentă ;
5. consiliere psihosocială și suport emoțional ;
6. supraveghere ;
7. reintegrare familială si comunitară ;
8. socializare si activități culturale ;
9. masă, inclusiv preparare hrană caldă;
10. curățenie ;
11. alte activități: consiliere și informare, orientare vocațională, menaj și alte activități administrative.

Vezi aici serviciile căsuțelor

Sari la conținut