Alimentarea cu apă

S.C. Compania de Apă Olt S.A. este principalul operator regional din județul Olt, specializat în domeniile captare, tratare și distribuție apă potabilă și colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate.

Despre companie

S.C. Compania de Apă Olt S.A. și-a început activitatea în data de 01.05.2007, după preluarea serviciilor de apă și canalizare din Slatina, Drăgănești – Olt, Piatra Olt, Scornicești și Potcoava. S.C. Compania de Apă Olt și-a extins activitatea și în municipiul Caracal, orașele Corabia și Balș și în comunele Slătioara, Valea Mare, Vitomirești. Vulturești și Dobroteasa, toate aceste unități administrativ teritoriale fiind membre al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltul. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltul a fost înființată în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului.

Salubrizare

Este asigurată de către compania S.C. Servicii Comunitare Corabia S.R.L.

Iluminat

Este asigurată de către compania S.C. Servicii Comunitare Corabia S.R.L.

Sari la conținut