Iulică OANE
Primarul orașului

Data nașterii: 15.05.1959
Profesia: Inginer
Vechimea în administrație publică: 10 ani
E-mail: primar@primariacorabia.ro

 

Partid:

Educație și formare

 • Octombrie 1979 – Iunie 1984

Diploma de inginer
Instituția: Facultatea de Construcții (Construcții Hidrotehnice), Institutul Politehnic „Traian Vuia” Timișoara

 • Octombrie 2004 – Iunie 2005

Diploma cursuri „Postuniversitare”.
Instituția: Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” (Științe Juridice), Universitatea din Craiova

 • Octombrie 2005 – Iunie 2006

Diploma de master în administrația publică
Instituția: Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu” (Administrație Publică Locală), Universitatea din Craiova 

 • 08 mai 2007

Autorizație: Diriginte de Șantier; Domenii autorizate: 6.1. Lucrări tehnico-edilitare și rețele de apă și canalizare, de alimentări cu apă și de canalizare și rețele
Instituția: Inspectoratul de Stat în Construcții, Guvernul României

 • 06 februarie 2008

Certificat de atestare tehnico-profesionala; Domeniul: Construcții edilitare și de gospodărie comunală (IX)
Instituția: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locale, Guvernul României

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 1. Inginer șef – R.A.G.C.L. Corabia desprinsă din I.J.G.C.L. Olt
  Activități și responsabilități principale: Coordonarea activităților de exploatare, întreținere și derulare a proiectelor de modernizare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare și termoficare.
 2. Viceprimarul Primăriei Corabia
  Activități și responsabilități principale: Coordonarea activităților de gospodărie comunală inclusiv serviciul de alimentare cu apă și canalizare precum și toate investițiile derulate în acest domeniu
 3. Conducător tehnic – R.A.G.C.L. Corabia desprinsă din I.J.G.C.L. Olt
  Activități și responsabilități principale: Coordonarea activităților de exploatare, întreținere și derulare a proiectelor de modernizare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare și termoficare
 4. Manager – S.C. AQUACOR S.A.
  Activități și responsabilități principale:
  – Coordonarea activităților de producere, distribuție și exploatarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare;
  – Coordonarea activităților de proiectare și execuție a tuturor proiectelor ce vizează infrastructura de alimentare cu apă și canalizare.
 5. Director – Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Corabia 
  Activități și responsabilități principale:
  – Coordonarea activităților de producere, distribuție și alimentare cu apă și canalizare;
  – Coordonarea activităților de gospodărie comunală din cadrul Consiliului Local Corabia;
  – Coordonarea activităților de proiectare și execuție a tuturor proiectelor ce vizează infrastructura de alimentare cu apă și canalizare;
  – Participarea la întâlniri organizate împreună cu autoritățile locale și consultanți străini cu privire la întocmirea și derularea proiectelor finanțate de Fondul Structural de Mediu.

ISTORICUL MANDATELOR

Nr. Crt.

PerioadaPrenume și NUME

Apartenența politică

1.

2016 -2020Iulică OANEPSD

2.

2012-2016Iulică OANE

PSD

3.

2008-2012Teodor BARBU

PSD

4.

2004-2008Ștefan PÂRLEA

PD

5.

2000-2004Ion DIMIENESCU

PDSR

6.

1999-2000Florin ROȘU

PD

7.

1996-1999Adrian VLAD

CDR

8.1992-1996Eftemie CRUȘOVEANU

PDSR

Scrie-i primarului

  Sari la conținut