Plateste impozitul online

 

 

 

 

 

 

 

   In conformitate cu Art.33 din Legea 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, veniturile salariale ale personalului din cadrul U.A.T. Corabia la data de 30.09.2018 sunt urmatoarele:


1. Salariile de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, sunt stabilite conform H.C.L. Nr. 100/22.12.2017 si sunt redate in Anexa urmatoare: Anexa;

2. Tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora:

  1. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru;
  2. Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%;
  3. Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare cu pana la 50%, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica proportional cu timpul efectiv alocat activitatilor pentru fiecare proiect;
  4. Indemnizatia lunara a primarului si indemnizatia lunara a viceprimarului se majoreaza cu 25% pe perioada implementarii unor proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile;

3. Valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an este de 1450 lei pentru fiecare salariat propriu, incadrat in baza unui contract individual de munca sau a raportului de serviciu, baza legala a acordarii acestora fiind ORDONANTA DE URGENTA 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta si  HOTARAREA NR. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta;

4. Valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an – nu este cazul;

 

   

   Incepand cu 1 ianuarie 2018,  conform Legii 153/2017:


1. Salariile de baza, solda functiei de baza/salariul functiei de baza, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunara, sunt stabilite conform H.C.L. Nr. 100/22.12.2017 si sunt redate in Anexa urmatoare: Anexa;

2. Tipul, baza de calcul, cota procentuala, valoarea bruta a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legala a acordarii acestora:

  1. Personalul care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea intre orele 22,00 si 6,00 beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru;
  2. Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu 10%;
  3. Personalul nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile beneficiaza de majorarea salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare cu pana la 50%, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat. Aceasta majorare se aplica proportional cu timpul efectiv alocat activitatilor pentru fiecare proiect;
  4. Indemnizatia lunara a primarului si indemnizatia lunara a viceprimarului se majoreaza cu 25% pe perioada implementarii unor proiecte finantate din fonduri europene nerambursabile;

3. Valoarea anuala a voucherelor de vacanta care urmeaza sa fie acordate pentru o perioada lucrata de un an este de 1450 lei pentru fiecare salariat propriu, incadrat in baza unui contract individual de munca sau a raportului de serviciu, baza legala a acordarii acestora fiind ORDONANTA DE URGENTA 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanta si  HOTARAREA NR. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta;

4. Valoarea anuala a indemnizatiei de hrana care urmeaza sa fie acordata pentru o perioada lucrata de un an – nu este cazul;

 

 

  Incepand cu 01.07.2017, salariul de bază, tipul, baza de calcul, precum şi baza legală a acordării acestuia, sunt stabilite conform H.C.L. Nr. 53/28.07.2017, si sunt redate in anexa urmatoare: Anexa


     Conform aceleiasi Hotarari:

-in anul 2017 , nu se acorda vouchere de vacanta sau alte sporuri, cu exceptia sporului de noapte (25%), sporului de Control financiar Preventiv Propriu (10%) si a premiilor de excelenta in limita a 5% din cheltuielile cu salariile de baza. Premiile de excelenta individuale lunare nu pot depasi, anual, doua salarii de baza minim brute pe tara garantate in plata.