Plateste impozitul online

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse
Lista functiilor din Primaria Corabia ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice
Raport de evaluare a implementarii Legii Nr. 544 / 2001 in anul 2016

 

 

Biroul Contabilitate

Indicatorii cu privire la executia bugetelor locale pentru trimestrul I 2011, prevazuti in Anexa 2 la Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor si Ministrului Finantelor Publice nr.244/2651/2010.

 

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, trimestrul I, 2011

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Septembrie 2011

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Decembrie2011

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Martie 2011

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Iunie 2012
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Septembrie 2012
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Decembrie 2012

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Martie 2013
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Iunie 2013

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Septembrie 2013
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Decembrie 2013
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Martie 2014

Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Iunie 2014
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Septembrie 2014
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Decembrie 2014
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 31 Martie 2015
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Iunie 2015
Venituri - Cheltuieli - Plati restante, 30 Septembrie 2015

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantarea de unitatea administrativ-teritoriala - 31.03.2018

 

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantarea de unitatea administrativ-teritoriala - 31.12.2017

 

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantarea de unitatea administrativ-teritoriala - 10/26.06.2016


Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantarea de unitatea administrativ-teritoriala - 46/2015

 

Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct fara garantia statului sau garantarea de unitatea administrativ-teritoriala - 2/2015


Calculul gradului de indatorare a bugetului local al orasului Corabia in urma contractarii de imprumuturi, pe baza datelor extrase din bugetul local

 

Macheta indicatori economico-financiari

 

 

Biroul Resurse Umane

Declaratii de avere si de interese - 2012
Declaratii de avere si de interese - 2013
Declaratii de avere si de interese - 2014
Declaratii de avere si de interese - 2015
Declaratii de avere si de interese - 2016

Declaratii de avere si de interese - 2017

Declaratii de avere si de interese - 2018

 

Biroul Contabilitate

Bugetul local de Venituri si Cheltuieli pe anul:

2008

2009

2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 

Cont de executie al institutiei publice - Cheltuieli la data:

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010
31/12/2011
30/09/2012
31/12/2013 part1...part2...part3
30/09/2014
31/12/2014
31/12/2015

31.12.2016 part 1...part 2...part 3
31.03.2017 part 1...part2

31.12.2017

 

Cont de executie al institutiei publice - Venituri la data:

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010
31/12/2011
30/09/2012
31/12/2013 part1...part2
30/09/2014
31/12/2014 part1...part2
31/12/2015

31.12.2016 part 1...part 2
31.03.2017 part 1...part 2

31.12.2017

 

-Situatia platilor restante si arieratelor la 31.12. 2016

-Plati restante la 31.12.2016

-Bilant la 31.12.2014
-Bilant la 31.12.2015
-Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2014
-Contul de rezultat patrimonial la 31.12.2015
-Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 31.12.2014
-Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 31.12.2015
-Situatia platilor efectuate la Titlul 56 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

-Situatia platilor efectuate la Titlul 56 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - 2015

-Plati restante la 31.12.2014

-Plati restante la 31.12.2015
-Situatia actiunilor / partilor sociale detinute direct / indirect de catre UAT, la operatorii economici, la 31.12.2014

-Situatia actiunilor / partilor sociale detinute direct / indirect de catre UAT, la operatorii economici, la 31.12.2015
-Aviz Comisia de autorizare a imprumuturilor locale
-Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala, la 31.12.2014

-Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala, la 31.12.2015

-Situatia unor indicatori referitori la protecta copilului si a persoanelor cu handicap, la 31.12.2014

-Situatia unor indicatori referitori la protecta copilului si a persoanelor cu handicap, la 31.12.2015
-Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

-Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - 2015
-Aviz Comisia de autorizare a imprumuturilor locale
-Veniturile, Cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale
-Aviz Comisia de autorizare a imprumuturilor locale

 

 

Biroul Urbanism

-Lucrari de investitii finalizate in orasul Corabia in perioada 2009-2010 si lucrari care urmeaza sa fie incheiate in acest an sau au termene viitoare de dare in folosinta.
-Anunturi achizitii

 

Biroul Contabilitate

Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare:

        -formularele 14 -15 actualizat la 28-02-2011
        -formularele 14 -15 actualizat la 31-03-2011
        -formularele 14 -15 actualizat la 01-06-2011

          -formularele 14 -15 actualizat la 28-06-2011
          -formularele 14 -15 actualizat la 19-12-2011
        -formularele 14 -15 actualizat la 23-12-2011
          -formularele 14 -15 pe anul 2012
          -formularele 14-15 actualizat la 31-09-2012
          -formularele 14-15 pe anul 2014
     
   -formularele 14-15 actualizat la 09-02-2015
          -formularele 14-15 actualizat la 02-02-2016
          -formularele 14-15 pe anul 2017

          -formularele 14-15 pe anul 2018
 

 

 

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 31 Martie 2018

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 31 Decembrie 2017

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 30 Septembrie 2017

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 30 Iunie 2017

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la 31 Martie 2017

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la decembrie 2016

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia

Registrul de evidenta a datoriei publice locale si a garantiilor locale

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la iunie 2015
Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la decembrie 2015

Registrul de evidenta a datoriei publice locale a orasului Corabia - la martie 2016

 

Bugetul general consolidat al orasului Corabia

         -bugetul initial pe anul 2011

         -bugetul la data de 31-03-2011

         -bugetul la data de 30-06-2011

         -bugetul la data de 01-07-2011

         -bugetul la data de 30-09-2011
         -bugetul initial pe anul 2012
         -bugetul la data de 30-09-2012
         -bugetul pe anul 2013
         -bugetul pe anul 2014
         -bugetul pe anul 2015
         -bugetul pe anul 2016
         -bugetul pe anul 2018
        
     

Proiectele bugetelor

          -bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015

           -bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015 - Sectiunea de dezvoltare

           -bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015 - Sectiunea de dezvoltare

           -bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015 - Sectiunea de functionare

           -bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragrafe pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015 - Sectiunea de functionare - part 2

           -bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012 si estimari pe anii 2013-2015

            -bugetul local pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019
            -bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole si paragafe pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021

 

Anexa 3 - SITUAŢIA privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială - 31.12.2012

 

 

Biroul Urbanism

-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2011
-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2012

-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2012 - integral
-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2013
-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2014
-Situatia autorizatiilor de construire emise in anul 2015

 

Biroul Social

-Borderou documente stabilire plati drepturi noi OCTOMBRIE

-Situatie centralizatore Plati VMG aferente lunii OCTOMBRIE

-Situatie lunara privind persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, precum si activitatile realizate de acestea, conform planului de actiuni in luna OCTOMBRIE anul 2012

-Borderou dispoziţii schimbare titular/modificare cuantum/suspendare drept/încetare drept

 

Biroul Urbanism

-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2010

-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2011

-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2012 - integral
-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2013
-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2014
-Situatia certificatelor de urbanism emise in anul 2015